IN MEI 

Vanmorgen ben ik opgestaan

afwezig, moe en moedeloos

als anders. Buiten voor het raam

bloeide de wilde roos.

 

En in de ochtendstille straat

zie ‘k hoe het leven zich herneemt

hoe alles langs elkander gaat.

Het blijft mij altijd even vreemd.

 

Omdat mijn hart naar dingen haakt

die toch niet te bereiken zijn,

omdat het leven mij niet raakt,

omdat er telkens weer een pijn

 

uit elk beminnen overblijft.

Wat ik verlang wordt nooit voorgoed

bij ’t eigen leven ingelijfd,

een eigen weg stroomt ieders bloed.

 

Vanmorgen ben ik opgestaan

afwezig, moe en moedeloos.

En buiten voor het raam

bloeide de wilde roos.

Jan Vermeulen

 

МАЙСКОЕ УТРО

Без сил сегодня утром встал,

подавлен, изнурен,

как прежде. Лишь благоухал

шиповник под окном.

 

Смотрю, как в утренней тиши,

очнувшись ото сна,

вновь жизнь по улицам спешит.

Но чужда мне она.

 

Желания приходят вдруг –

себе не обмануть –

непостоянно все вокруг,

у каждого свой путь.

 

Любви страданья я постиг –

ведь то, что сердце ждет,

придет, быть может, лишь на миг,

навечно не придет …

 

Без сил сегодня утром встал,

подавлен, изнурен.

Божественно благоухал

шиповник под окном.

Рожкова Альбина

МГЛУ (Москва), 3 курс

1 место